TrosKompas

1war.jpg

Oh! What a lovely war (1969)

Deze tweeëneenhalf uur lange en enigzins mislukte anti-oorlogsfilm is het debuut van de beroemde regisseur Sir Richard Attenborough, die voor zijn eerste 'werkje' al een indrukwekkende cast ter beschikking had, hoewel die niet presteert zoals verwacht. De film, die is gebaseerd op een theatermusical, begint met een bijeenkomst van de koninklijke families van het Europa van 1914. Tijdens hun samenzijn komt aartshertog Ferdinand om het leven, de verschillende koningshuizen beschuldigen elkaar en kiezen partij. De 'gewone' familie Smith hoort tijdens een vakantie in de badplaats Brighton dat WO I is uitgebroken. De vijf zoons worden onder de wapenen geroepen en sneuvelen een voor een door het uit de hand gelopen koninklijke onderonsje.