TrosKompas

Mockingbird don't sing (2001)

In november 1970 werd een vreselijke ontdekking gedaan. In een kast werd Katie (Tarra Steele) ontdekt, die daar al dertien jaar was opgesloten. Ze had volstrekt geen contact met de buitenwereld, droeg luiers en had nooit leren praten. Ondanks intensieve begeleiding leerde ze dat ook niet en bleef ze aanpassingsproblemen houden. Voer voor psychologen en taaldeskundigen natuurlijk, maar de film concentreert zich op de strijd tussen sociaal werkster Sandra Tannen (Melissa Errico) en dokter Judy Bingham (Sean Young), die heel verschillend denken over behandelmethoden voor Katie.