TrosKompas

parallaxview.jpg

The parallax view (1974)

Joe Frady (Warren Beatty) is een derderangs verslaggever bij een vierderangs krantje. Per ongeluk stuit hij op toevalligheden die hem doen vermoeden dat er een enorme samenzwering aan de gang is. Een Amerikaanse senator is neergeschoten en alle journalisten die daar getuige van waren, worden één voor één omgebracht. Sterke actie en een mooie, diepgravende samenzwering.