TrosKompas

replacements.jpg

The replacements (2000)

Voorspelbare film, die is gebaseerd op een waargebeurd verhaal. De sterspelers van het American footballteam Washington Sentinels zijn in staking, omdat ze een flinke loonsverhoging willen. Om het verzet te breken, besluiten de eigenaren tweederangsspelers in het veld te zetten. Coach Jimmy McGinty (Gene Hackman) wordt aangetrokken en hij kiest een ex-marinier, een sumo- worstelaar, een dove, een gevangene op proefverlof en het vroegere fenomeen Shane Falco (Keanu Reeves), dat nu aan faalangst lijdt. Zoals gebruikelijk in dit soort films lukt het de klunzen ook nog te winnen.