TrosKompas

clock.jpg

Clockwise (1986)

Typisch Britse komedie. Schooldirecteur Brian Stimpson (knappe rol van John Cleese) is een man van de klok. Als hij de landelijke conferentie van schooldirecteuren mag voorzitten, ziet hij dat als erkenning voor zijn harde werk en punctualiteit. Zijn vrouw zet hem op de trein, maar... het is de verkeerde trein! Hij chartert een leerlinge (Sharon Maiden) om hem naar de vergadering te rijden. Onderweg pikken ze een stel demente bejaarden op, slaan ze linksaf waar ze rechts moeten en andersom, raken ze verzeild in de meest onherbergzame oorden en erger nog: ze dreigen te laat te komen. Dat maakt Stimpson steeds paniekeriger en gefrustreerder.