TrosKompas

yui.jpg

Dead poets society (1990)

4
Sterk drama. John Keating (Robin Williams) is de nieuwe leraar Engels aan de Welton Academy, waar tucht en discipline de belangrijkste deugden zijn. Keating weigert zich echter aan de heersende normen te conformeren. Hij geeft les op een uiterst onorthodoxe wijze en leert zijn pupillen - in tegenstelling tot wat ze gewend zijn - voor zichzelf te denken. Hun creatieve gedachten komen tot leven in de 'Dead poets society', een clubje waar over de diepere betekenis van gedichten wordt nagedacht.