TrosKompas

ninja.jpg

Beverly Hills ninja (1997)

De blanke ninja Haru (een rol van de onuitstaanbare Chris Farley) is geen natuurtalent. Toch dachten de ninjaleraren dat hij de grote witte ninja uit de legenden zou zijn. Mooi niet dus, want hij loopt door glazen deuren, gooit met zijn onhandige lijf alles om en er valt constant van alles op zijn kop. In Beverly Hills probeert hij een meisje te redden. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat Jackie Chan aan deze film mee zou doen, maar toen hij het script had gelezen, wist hij genoeg. Flauwe, platte humor.