TrosKompas

HeartsBeat2.jpg

Hearts beat loud (2018)

Fijne, luchtige film over de band tussen een vader en zijn dochter. Frank (Nick Offerman) bestiert een zieltogende platenzaak, zijn dochter Sam (Kiersey Clemons) heeft haar zinnen gezet op een studie geneeskunde. Als ze echter samen het num-mer ‘Hearts beat loud’ opnemen, wordt het opgepikt door Spotify. De vader haalt de dochter over om een zomer samen te toeren voor de studie begint. Het zorgt ervoor dat ze elkaar vinden in de muziek en nader tot elkaar komen door de gebeurtenissen ‘on the road’. Een cynicus kan het sentimenteel noemen, maar het werkt.