TrosKompas

marcel-dole-louis-de-funes-and-jean-pierre-marielle.jpg

Faites sauter la banque! (1964)

Aardige misdaadkomedie waarin Louis de Funès wapenhandelaar Victor speelt die zijn pensioen op aanraden van een lokale bankier heeft geïnvesteerd in een Afrikaanse mijn. Helaas wordt de mijn genationaliseerd en zijn de aandelen op slag waardeloos. Victor besluit de bank te overvallen en zijn hele gezin werkt mee aan het graven van een lange tunnel. De familie is bepaald niet ervaren op crimineel gebied en de film wordt hoe langer hoe kluchtiger.