TrosKompas

lapparition_-_img_0834c_c_shanna_besson-h_2018.jpg

L'apparition (2018)

Lourdes trekt al tientallen jaren miljoenen bezoekers vanwege de verschijning van de Heilige Maagd Maria, moeder van Jezus. In deze Franse film wordt de vraag opgeworpen hoe we tegenwoordig met een dergelijk wonder zouden omgaan. Journalist Jacques (Vincent Lindon) krijgt van het Vaticaan de opdracht te onderzoeken of een achttienjarig meisje inderdaad Maria gezien heeft in een Frans dorpje. Met alle moderne middelen probeert hij dat te onder-zoeken, terwijl de verschijning in het dorp ondertussen commercieel wordt uitgebuit. Muziek en beelden zijn dik in orde, maar het verhaal had wat rechtlijniger gemogen en de film is met ruim twee uur aan de lange kant.