TrosKompas

TVKZagrosst.jpg

Zagros (2017)

De Koerdische film-maker Sahim Omar Kalifa presenteert in ‘Zagros’ een krachtig familiedrama. Een herdersvrouw wordt beschuldigd van overspel. Zij vlucht daarop naar België en haar man reist achter haar aan.

Het dunbevolkte grensgebied tussen Turkije en Irak wordt grotendeels bewoond door Koerden, een bevolkingsgroep die al vele jaren wordt onderdrukt en sinds enige tijd in Noord-Irak een zekere mate van autonomie heeft. Het is de streek waar de wieg heeft gestaan van regisseur Sahim Omar Kalifa, die op zijn twintigste naar België emigreerde, daar Nederlands leerde en als tolk kwam te werken. Zijn korte films wonnen de afgelopen jaren bijna honderd prijzen op internationale festivals en zijn speelfilmdebuut ‘Zagros’ won de Grote Prijs op het Filmfestival van Gent. ‘Zagros’ is dan ook een sterk drama dat indruk maakt met goed spel en een meeslepend verhaal. Schaapsherder Zagros (Feyyaz Duman) zit geregeld met zijn kudde een paar dagen in de heuvels buiten zijn dorp. Zijn vrouw Havin (Halima Ilter) blijft dan thuis met hun dochtertje Rayhan (Daria Hachem Mohamet Gulli). Het gezin is gelukkig, maar onheil hangt in de lucht.

Móet hij kiezen?
Havins zus is een Koerdische guerrillastrijdster die zich met haar gewapende militie in de heuvels ophoudt en af en toe naar het dorp afdaalt om Havin te bezoeken. Havin is afkomstig uit een nabijgelegen stad, maar wordt in het dorp van haar man niet door iedereen vriendelijk bejegend. Wanneer ze wordt beschuldigd van overspel wordt de situatie zelfs dreigend. Op een dag neemt ze de benen en vlucht ze naar België. Haar dochtertje neemt ze mee. Zagros wordt daarop door zijn vader (Brader Musiki) en de rest van de familie onder druk gezet om hen terug te halen. De film legt het dilemma bloot waar Zagros voor komt te staan. Hoe kan hij kiezen tussen de liefde voor zijn vrouw en de wil van zijn familie? En moet hij daar wel tussen kiezen? In Brussel komt bovendien het verschil tussen traditioneel en modern naar voren. Kalifa levert een goed verteld verhaal af over een universeel menselijk drama.