TrosKompas

espnhs_crooked_arrows_brandon_routh_576x324.jpg

Crooked arrows (2012)

Het thema van de underdog die uiteindelijk triomfeert is niet nieuw in de sportfilm, maar het wordt hier onderhoudend uitgewerkt. Het draait om Joe Logan (Brandon Routh), die in een indianenreservaat woont en daar het lacrosse-team gaat coachen. Eerst stuiten ze op hoongelach en racistische opmerkingen van de buitenwacht, maar die wordt al snel het zwijgen opgelegd zodra het team succes begint te boeken.