TrosKompas

TVK1645_14_15_04.jpg

Snowden (2016)

Als regisseur Oliver Stone met deze film een soort een pamflet wilde maken tegen de schending van privacy, is hij in zijn opzet geslaagd. Je wordt er onrustig van om te zien hoe makkelijk het blijkbaar is om via sociale media, databanken en mobieltjes gedetailleerde informatie over iemands leven te bemachtigen. Aan de hand van het leven van klokkenluider Edward Snowden (Joseph Gordon-Levitt) zien we hoe wijdverbreid de afluister- en meekijkpraktijken zijn. We zien hoe Snowden een pleister over de webcam op zijn laptop plakt en een doek over zich heen trekt als hij een wachtwoord moet intikken. Als thriller is ‘Snowden’ minder sterk. Stone doet veel moeite om tijdsdruk in de film te krijgen, maar slaagt daar niet in.