TrosKompas

fire.jpg

Twin peaks: Fire walk with me (1992)

4
Een prequel van de briljante tv-serie 'Twin peaks'. Oftewel: in deze thriller wordt Laura Palmer (Sheryl Lee, foto) gevolgd in de zeven dagen voorafgaand aan haar dood, terwijl de serie pas begint met de vondst van haar lichaam. Regisseur David Lynch hoefde hier duidelijk niet meer te letten op de restricties van een tv-serie, want 'Fire walk with me' bevat beduidend meer geweld, seks en bizarre wendingen. Het is een fascinerende, nachtmerrieachtige trip geworden.