TrosKompas

127.jpg

127 hours (2010)

Het grootste gedeelte van ‘127 hours’ speelt zich af in een rotsspleet waarin Aron (James Franco) klem zit. Met snelle montage, split-screens, filmpjes die Aron van zichzelf maakt met zijn camera, hallucinaties en vruchteloze pogingen om zichzelf te bevrijden, wordt de tijd gevuld tot de grote finale. Die bewuste scène, waarin de sportieve, maar egocentrische Aron zichzelf bevrijdt nadat zijn arm ruim vijf dagen klem heeft gezeten onder een rotsblok, zit dan ook bijzonder effectief en suggestief in elkaar. De situatie, de cameravoering, het acteren van James Franco en het akelige geluid van een hard aangetrokken vioolsnaar maken pijnlijk duidelijk wat er precies gebeurt.