TrosKompas

devils.jpg

The devil's tomb (2009)

Een groep archeologen krijgt tijdens een expeditie in de woestijn te maken met duistere krachten. Waardeloos prul: alleen kijken als je echt niets beters te doen hebt.