TrosKompas

Bon voyage Charlie Brown (and don't come back) (1980)

Tot nu toe de laatste verfilming van de populaire strip Peanuts van Charles M.Schulz. Charlie Brown gaat samen met zijn vrienden (o.a. de hond Snoopy en het vogeltje Woodstock) de oceaan over naar La Douce France. Iedereen is gespannen over de verre trip, behalve Charlie Brown. Die maakt zich vreselijk zorgen over een mysterieuze brief van een Frans meisje. Zeker voor de liefhebbers verplichte kost.