TrosKompas

ASTRO.jpg

The astronaut farmer (2006)

Charles (Billy Bob Thornton) en zijn gezin hebben grote financiële problemen, maar ze houden het hoofd boven water door zich vast te klampen aan een droom. Charles was ooit astronaut, maar moest dat beroep door familieomstandigheden opgeven. Sindsdien bouwt hij in zijn eigen schuur aan een raket die hem naar de ruimte moet brengen. Realistisch? Misschien niet, maar de kracht van de droom en de hardnekkigheid waarmee het gezin volhoudt, blijven je bij.