TrosKompas

Dierenarts Hans

Oudjaar: voor dieren gevaar

De feestelijke afsluiting van ons jaar gaat gepaard met harde geluiden, hoge fluittonen en felgekleurd licht. Zoals bekend kan Oudjaar voor dieren een nachtmerrie zijn.

Voor mensen zijn de fluittonen van vuurwerk nauwelijks waarneembaar, maar voor dieren kan het een enorme kwelling zijn. Gelukkig is er de afgelopen jaren veel veranderd. Het afsteken van vuurwerk is inmiddels beperkt tot een aantal uren op de laatste dag van het jaar en veel steden wijzen speciale plekken aan waar vuurwerk mag worden afgestoken en waar dat vooral níét mag: de vuurwerkvrije gebieden.
Er zijn zelfs vakantie-resorts die een speciaal vuurwerkvrij arrangement aanbieden voor mens en dier.

Paarden en paniek
Niet alleen onze honden en katten hebben last van het vuurwerk, ook dieren buiten ondervinden hinder van ons geknal. Neem paarden en pony’s. Dat zijn van nature vluchtdieren. Als ze bang zijn of gevaar bespeuren, willen ze de boel ontvluchten en dat kan tot gevaarlijke situaties leiden als ze vrijelijk buiten komen te lopen.

Stel ze gerust
Zet paarden en pony’s daarom op oudejaarsdag op stal en ga er vlak voor de jaarwisseling nog even naar toe om ze gerust te stellen. Kijk goed na of er in de stal geen obstakels zijn waar de dieren zich aan kunnen verwonden. U kunt overigens al snel vaststellen of ze stress hebben van het vroegtijdig geknal: dan zijn ze bezweet en gespannen en briesen en snuiven ze hevig. Paarden zijn gevoelig voor spanning bij andere paarden, maar ook voor die van u. Hoe rustiger u bent, hoe rustiger uw paard of pony zal blijven.

Ik wens u en uw huisdieren een heel feestelijk en minder hard knallende jaarwisseling toe, en al het goede voor 2019!