TrosKompas

NPO 1 | 20.30 uur | donderdag 25 jan 2018

Blue planet 2

Vandaag gaat ‘Blue planet 2’ over de ‘groene zeeën’, de gebieden langs de kust waar een weelderig plantenleven het dieren-leven in stand houdt. Doordat het zonlicht in ondiep water langs de kust de bodem kan bereiken groeien hier zeegras, kelp en mangroves. Aan de westkust van de VS kunnen de kelpwouden wel zestig meter hoog worden. Ruim honderd jaar geleden werden zeeotters hier door de jacht bijna uitgeroeid, vanwege hun vacht. Daardoor nam de zee-egelpopulatie explosief toe, met een vernietigend effect op de kelpwouden. Nu de zeeotters weer terug zijn, en deze de zee-egels in toom houden, kan de kelp zich herstellen.