TrosKompas

NPO 1 | 21.35 uur | donderdag 14 dec 2017

Het instituut

Mensen houden zich graag op in groepen. Ze herkennen zich in gelijkgestemden die deel uitmaken van dezelfde groep en voelen zich dan beschermd. Het opvallende is dat mensen die deel uitmaken van een groep, gedrag kunnen vertonen dat ze in hun eentje nooit zouden hebben. Dat komt doordat de hersenen van personen die tot een groep behoren, anders werken. Meer hierover kunt u zien in ‘Het instituut’. Als bijzonder experiment wordt gepoogd een groep mensen zover te krijgen dat ze vrijwillig nare teksten meezingen. Gaat dat lukken?