TrosKompas

ONS | 21.00 uur | zaterdag 09 dec 2017

Klucht (Lief zijn voor elkaar)

Bij het woord ‘klucht’ denkt men veelal aan dichtslaande deuren, acteurs die zich in kasten verstoppen en hilarische over-de-top-situaties. Er wordt nogal eens neergekeken op deze vorm van theater, en dat is onterecht. Want het brengen van humor in een steeds groter wordende chaos vereist toegespitst teamwork en minutieus maatwerk van de acteurs. Wijlen Piet Bambergen was een meester in de rollen die hij in kluchten vertolkte; vandaag ziet u hem, René van Vooren, Joop Doderer en andere legendarische acteurs in ‘Lief zijn voor elkaar’. Die klucht draait om onmogelijke echtelijke verwarringen in een hotel.