TrosKompas

NPO 1 | 20.35 uur | maandag 25 mei 2020
gezondheid

Dokters van morgen

In deze aflevering van ‘Dokters van morgen’ gaat het opnieuw over bacteriofagen. Dat zijn bacterie-etende kleine virussen, ontdekt in het begin van de vorige eeuw, die kunnen worden ingezet wanneer veelgebruikte antibiotica als penicilline niet meer werken. Als er bij een patiënt een resistentie voor antibiotica aanwezig is, kunnen bacteriofagen uitkomst bieden. In 2018 dook presentatrice Antoinette Hertsenberg voor het eerst in de wereld van de ‘fagen’. Hoe is het nu twee jaar later? Wordt er al wetenschappelijk 63 onderzoek naar gedaan en mag je er in Nederland mee behandeld worden? In ‘Dokters van morgen’ krijgt u antwoord op deze vragen.