TrosKompas

SBS 6 | 18.25 uur | maandag 20 jan 2020
spel

50/50

Telt Noord-Holland of Zuid-Holland de meeste inwoners? En schrijf je dyslexie of dyslectie? Zulke vragen, met vijftig procent kans op het goede antwoord, stelt Winston Gerschtanowitz aan twee kandidaten in het nieuwe spelprogramma ‘50/50’ dat elke werkdag op de buis is. Wie het juiste antwoord weet, wint vijftig euro en mag als eerste het volgende antwoord geven. Bij een fout antwoord is de tegenstander aan zet. De kandidaat die bij vraag 50 aan de beurt is, mag kiezen: de finalevraag zelf spelen en bij een juist antwoord zijn pot innen, of de vraag doorspelen aan de tegenstander en het risico lopen met lege handen naar huis te gaan