TrosKompas

NET 5 | 20.30 uur
REALITY

Grenzeloos verliefd: Baby in het buitenland

Die keuze moeten ze nu ook voor hun baby maken.”Elke toonaangevende Amerikaanse serie kent wel een spin-off. De docureeks ‘Grenzeloos verliefd’ is nu met ‘Grenzeloos verliefd: Baby in het buitenland’ ook bekend met dat fenomeen. Actrice Jennifer Hoffman presenteert het programma. Zij volgt Nederlandse vrouwen die in een ander land wonen en zwanger zijn. Ze zijn geëmigreerd en verblijven nu met hun buitenlandse geliefde in een land waar de cultuur sterk verschilt van de Nederlandse. “Het fijne van dit programma is dat het om gewone mensen gaat die dappere keuzes maken omwille van de liefde. Die keuze moeten ze nu ook voor hun baby maken.”