TrosKompas

NPO 1 | 21.25 uur | woensdag 27 mrt 2019
GEZONDHEID

Geef om je hersenen

In Nederland heeft één op de vier mensen een hersenaandoening. Jong of oud, het kan ons allemaal overkomen. Er is door onderzoek de afgelopen 25 jaar al veel bereikt, maar er is nog veel meer mogelijk. In de jaarlijkse thema-uitzending ‘Geef om je hersenen’, gepresenteerd door Martine van Os en Sybrand Niessen, wordt aandacht gevraagd voor het belang van hersenonderzoek. Milika Peterzon praat openhartig over haar hersenbloeding die ze in 2014 kreeg, Bart Chabot brengt enkele veelbelovende onderzoeken onder de aandacht. Neuropsychologen Erik Scherder, Margriet Sitskoorn en neurowetenschapper Ysbrand van der Werf nemen de kijker mee in hun enthousiasme over de werking van ons brein.