TrosKompas

NPO 2 | 18.10 uur | zaterdag 23 mrt 2019
ACHTERGROND

Ik mis je

In het programma ‘Ik mis je’ praten presentatoren Arjan Lock en Mirella van Bergeijk op begraafplaatsen met nabestaanden over het omgaan met verlies. In vroeger tijden werden de rijkere mensen vaak in de kerk begraven. Tijdens kerkdiensten kwam de geur weleens naar boven waaien door de kieren in de vloer. Naar verluidt eet men daarom pepermunt tijdens de mis en kwam zo de term rijke stinkerds in zwang. Nu kan begraven ook op natuurbegraafplaatsen en worden nieuwe methoden zoals resomeren onderzocht, waarbij het lichaam vloeibaar wordt gemaakt. Er zijn in ons land zo’n 3.500 begraafplaatsen. Een van de oudste is Oud Eik en Duinen in Den Haag, uit de 14de eeuw.