TrosKompas

NPO 2 | 20.25 uur | maandag 21 jan 2019

Ouderenzorg: de taboes op tafel

In 2017 telde Nederland ruim drie miljoen inwoners van 65 jaar en ouder. Dit groeit naar 4,5 miljoen in 2040. De Limburgse gemeente Vaals telt met 32 procent de meeste ouderen, gevolgd door de Noord-Hollandse gemeenten Laren en Bergen. Op Urk en in Almere en Utrecht is het  percentage ouderen het laagst, met minder dan 11 procent. Kelder & Corton Voor ‘Ouderenzorg: De taboes op tafel’ praat Jort Kelder met politieke kopstukken onder wie de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Maar ook met de directeur van de Vereniging van Mantelzorg en Vrijwilligers-zorg, een gezondheidseconoom én de initiatiefnemer van het manifest ‘Scherp op ouderenzorg’. Ze buigen zich over de vraag of we de steeds hoger wordende zorgkosten nog wel kunnen (en willen) ophoesten. Ook delen mensen die dagelijks te maken hebben met ouderenzorg hun ervaringen met Kelder. Elk onderwerp wordt geïntroduceerd met een door Eric Corton gespeelde scène uit ‘Ma’; gebaseerd op het gelijknamige boek van Hugo Borst over zijn (inmiddels overleden) aftakelende moeder en haar verhuizing naar een verpleeghuis.