TrosKompas

NPO 2 | 22.40 uur | zondag 20 jan 2019

De monitor

Als Nederland echt aan de plannen van het Klimaatakkoord wil voldoen, moeten de fossiele brandstoffen in de ban. Maar wat moet er dan voor in de plaats komen? Er wordt enorm geïnvesteerd in windmolenparken op land en voor de kust, maar om één kolencentrale te vervangen zijn heel veel van die molens nodig. Bovendien zijn wind-molens nutteloos als het niet waait. Kernenergie kent dat bezwaar niet, maar deze vorm van energie kampt met een slecht imago. ‘De monitor’ onderzoekt of dat terecht is en zet de voor- en nadelen van wind- en kernenergie op een rijtje. Eén overeenkomst is er wel: een windmolen of een kerncentrale, niemand wil er een in de tuin