TrosKompas

NPO 2 | 14.00 uur | zondag 16 dec 2018

De materie van Jan Cremer

Jan Cremer verwierf faam als schrijver, maar zette zichzelf ook op de kaart als schilder. Zijn oeuvre als beeldend kunstenaar behelst ruim zestig jaar. Op zijn veertiende begon Jan met schilderen en op zijn negentiende vervaardigde hij het monumentale ‘La guerre japonaise’. De kunstenaar plakte er een prijskaartje aan van een miljoen gulden; ongehoord in die tijd. Zestig jaar later noemt Ralph Keuning, directeur van het Zwolse Museum de Fundatie, Cremer een van de belangrijkste naoorlogse schilders van Nederland. De documentaire die vandaag is te zien schetst een beeld van de schilder, die onverstoorbaar doorwerkt aan zijn oeuvre. © Centaur-ICA / Babet Sijmons - Centaur-ICA / Babet Sijmons CC BY 3.0