TrosKompas

SBS 6 | 21.30 uur | zondag 18 nov 2018

Stegeman op de bres

“Het belangrijkst blijft de passie te behouden bij het maken van een programma.” Met deze houding stort Alberto Stegeman zich keer op keer op een nieuwe serie afleveringen van ‘Undercover Nederland’ en ‘Stegeman op de bres’. In laatstgenoemde helpt de presentator samen met zijn team mensen die problemen hebben waarbij de politie - om wat voor reden dan ook - niet direct kan helpen. De slachtoffers hebben een conflict met een kwaadwillende persoon of instantie en zijn ten einde raad. Voor de daders is Stegeman een luis in de pels, voor de mensen voor wie hij op de barricaden gaat is hij vaak het laatste redmiddel.