TrosKompas

NPO 2 | 9.55 uur | woensdag 25 jul 2018

Helden van de wildernis

De roodbruine orang-oetang is een bedreigde diersoort, met name doordat zijn leefgebied sterk afneemt door aanleg van oliepalmplantages en houtkap. Vroeger kwam deze mensaap voor in heel Zuidoost-Azië, maar tegenwoordig alleen nog op Borneo en Sumatra. De ‘bosmens’, zoals zijn naam betekent, brengt het grootste deel van zijn leven in boomtoppen door, ook om te eten en te slapen. Het intelligente dier lijkt veel op de mens wat betreft lichaamsbouw en gezichtsexpressies en houdt erg van spelen en lol maken. Art Rooijakkers ziet met eigen ogen hoe dramatisch de toestand van de zeldzame mensaap is, maar ook hoe er gevochten wordt voor zijn voortbestaan.